Mười thách thức trong Xây dựng thư viện số hiệu quả
Các nhân viên của Chương Trình Thư Viện Số Quốc Gia tại Thư Viện Quốc Hội Mỹ đã chỉ ra mười thách thức phải đối diện khi xây dựng một thư viện số lớn và hiệu quả trong thế kỷ 21
Xuất bản đĩa CDROM
Cung cấp các giải pháp công nghệ xuất bản dữ liệu trên đĩa CDROM
KIPOS trên Tạp chí Thư Viện Việt Nam
Bài Xây dựng thư viện số với KIPOS.Digital được đăng trong chuyên mục Hoạt động thư viện trong nước, tạp chí Thư Viện Việt Nam ISSN 1859-1450 số 2(22) 3-2010
KIPOS - Giải pháp đầu tiên ứng dụng METS
METS - Metadata Encoding & Transmission Standard là tiêu chuẩn cho thư viện số hiện đại, là cuộc cách mạng về công nghệ quản lý nội dung số trong thư viện ngày nay.
Một bài báo về PowerCat và JetPortal
Tạp chí Thông tin và Phát triển (ISSN 1859-2678) số tháng 6 năm 2007 trong chuyên mục Khoa học Thông tin - Thư viện, trang 11 có bài viết Công nghệ tìm kiếm Đa Luồng và Ứng Dụng.
             1 of 1