KIPOS - Giải pháp toàn diện cho thư viện
KIPOS bao gồm 03 hệ thống kết hợp: Hệ KIPOS.Automation - Tự động hóa thư viện (Thư viện điện tử tích hợp); Hệ KIPOS.Digital- Thư viện số; KIPOS.WebPortal - Hệ quản trị nội dung website và cổng thông tin thư viện. KIPOS đáp ứng toàn diện yêu cầu của các thư viện lớn ngày nay.
Tại sao chọn KIPOS
Trong khi các nhà cung cấp khác đã dừng phát triển hoặc chỉ nâng cấp nhỏ và thậm chí là biến mất, chúng tôi đã đầu tư phát triển thế hệ phần mềm tiếp theo cho thư viện. KIPOS là một giải pháp xứng đáng được chọn vì sự thành công bền vững cho thư viện của bạn!
Mười thách thức trong Xây dựng thư viện số hiệu quả
Các nhân viên của Chương Trình Thư Viện Số Quốc Gia tại Thư Viện Quốc Hội Mỹ đã chỉ ra mười thách thức phải đối diện khi xây dựng một thư viện số lớn và hiệu quả trong thế kỷ 21
Xây dựng thư viện số với KIPOS.DIGITAL
Quan điểm thiết kế, kiến trúc và qui trình nghiệp vụ của giải pháp thư viện số KIPOS.DIGITAL
Triển khai KIPOS - Viện KHTCNN
Viện Khoa Học Tổ Chức Nhà Nước - Bộ Nội Vụ đã lựa chọn giải pháp KIPOS cho việc hiện đại hóa thư viện của mình.
ĐH Nha Trang đồng hành cùng KIPOS
Hiện Đại đặt cược vào KIPOS và chúng tôi đặt cược vào Hiện Đại!.
KIPOS.Digital tại TTHL Đại Học Thái Nguyên
KIPOS.Digital phiên bản hạn chế tính năng đã được triển khai thành công tại TTHL Đại Học Thái Nguyên. Đáp ứng mọi yêu cầu về quản lý tài liệu số, tích hợp dịch vụ bảo mật hiện dùng của khách hàng là Active Directory Service.
Xuất bản đĩa CDROM
Cung cấp các giải pháp công nghệ xuất bản dữ liệu trên đĩa CDROM
             1  2 of 2