KIPOS | In thẻ bạn đọc nhanh chóng, tiện lợi với phần mềm Quản lý thư viện tổng thể KIPOS
phần mềm quản lý thư viện trường học, phần mềm thư viện điện tử
KIPOS phần mềm quản lý thư viện thế hệ mới
Nguồn tài nguyên số là xương sống của rất nhiều thư viện và trung tâm học liệu của cả nước. Nâng cấp và phát triển nguồn tài nguyên số là để khẳng định vị thế của thư viện trong xu thế mới của xã hội thông tin. Vì vậy, sự phát triển của bất kỳ thư viện hiện đại nào cũng phải đi kèm theo sự phát triển của nguồn tài nguyên số, vai trò của phần mềm quản lý thư viện là rất quan trọng!
Phần mềm quản lý thư viện nào tốt nhất hiện nay?
Giải pháp KIPOS là phần mềm quản lý thư viện toàn diện nhất hiện nay, giúp các thư viện quản lý và khai thác các nguồn tài nguyên của mình một cách nhanh chóng, dễ dàng, không quan trọng nó thuộc định dạng nào từ các tài liệu truyền thống cho đến các tài liệu số.
Công ty Hiện Đại tham dự Hội thảo – tập huấn: “Luật Thư viện, Luật sở hữu trí tuệ và ứng dụng công nghệ trong phát triển Thư viện Đại học”
Ngày 10/06/2022, Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Liên chi Hội thư viện Đại học phía Nam (VILASAL) đã tổ chức hội thảo “Luật Thư viện, Luật sở hữu trí tuệ và ứng dụng công nghệ trong phát triển Thư viện đại học”.
             1 of 1