Công ty D&L và bảng so sánh các phần mềm thư viện(Phần 2)
Phản biện của Công ty Hiện Đại đối với những đánh giá sai lầm của Công ty D&L về phần mềm KIPOS.
Công ty D&L và bảng so sánh các phần mềm thư viện(Phần 1)
Ngày 22/12/2014 trong cuộc họp với Công ty Hiện Đại, Công ty D&L đã lên tiếng xin lỗi về những đánh giá không chính xác trong tài liệu của công ty này tại hội thảo diễn ra ngày 02/12/2014 ở Thư Viện Tạ Quang Bửu- Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Hiện Đại tham chiếu từ NDMSO - TV Quốc Hội Mỹ
Cơ quan bảo trì tiêu chuẩn MARC-NDMSO Thư Viện Quốc Hội Mỹ đăng tải tham chiếu tới một phần mềm mã mở của Công ty Hiện Đại
Triển khai Phần mềm quản lý thư viện tổng thể KIPOS tại thư viện Đại học Việt Hung (VIU)
Ngày 17/10/2017, Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung chính thức tiếp nhận và đi vào vận hành giải pháp Phần mềm Quản lý thư viện tổng thể KIPOS. #phanmemthuvien #kipos #giải pháp thư viện tổng thể
Công ty Hiện Đại tham dự Hội thảo khoa học “Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở”
Ngày 4/10/2019, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam, Hội thư viện Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam cùng 2 Câu lạc bộ thuộc Hội Tin học đã đồng phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia “ Xây dựng và khai tác tài nguyên giáo dục mở” tại Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội
Công ty CP Phần mềm Quản lý Hiện Đại tham dự khóa tập huấn "Quản lý dự án phát triển Thư viện"
Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 11 năm 2018, Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Nam đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tổ chức Tập huấn “Quản lý dự án phát triển Thư viện”. Tập huấn đã quy tụ 97 học viên đến từ 52 Thư viện thuộc các Trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Nam
Triển khai Phần mềm quản lý thư viện tổng thể KIPOS tại thư viện Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHH (HUCFL)
Tháng 05/11/2018, Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHH chính thức tiếp nhận và đi vào vận hành giải pháp Phần mềm Quản lý thư viện tổng thể KIPOS quản lý Thư viện truyền thống, Thư viện số và Cổng thông tin.
Triển khai Phần mềm quản lý thư viện tổng thể KIPOS tại thư viện Cao đẳng Sư phạm Trung ương (NCE)
Tháng 09/2018, Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương chính thức tiếp nhận và đi vào vận hành giải pháp Phần mềm Quản lý thư viện tổng thể KIPOS.
Triển khai Phần mềm quản lý thư viện tổng thể KIPOS tại thư viện Đại học Nguyễn Tất Thành
Ngày 27/08/2018 Trung tâm Thông tin thư viện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã hoàn thành tiếp nhận và chính thức đi vào vận hành Giải pháp thư viện tổng thể KIPOS bao gồm: Thư viện truyền thống, Thư viện số và Cổng thông tin thư viện.
             1  2  3  4  5  6 of 6