Hướng Dẫn Cài Đặt và Sử dụng
Yêu cầu phần cứng, phần mềm hệ thống, phần mềm môi trường, cách kiểm tra và cài đặt. Khởi đầu sử dụng Gia Tộc.
Thay đổi qua mỗi phiên bản
Tóm lược các tính năng đổi mới qua từng phiên bản
Xây dựng và quản lý Gia Phả
Phương pháp tập hợp thông tin và cập nhật vào phần mềm Gia Tộc.
Lịch sử hình thành và phát triển
Phần mềm Quản lý Gia Phả Gia Tộc được phát triển như thế nào
Hỏi đáp về Gia Tộc
Tổng hợp những câu hỏi thường gặp và nội dung trả lời về Phần mềm quản lý gia phả Gia Tộc
             1 of 1