Smart Warehouse
Giải pháp phần mềm quản lý kho và chuỗi cung ứng chuyên nghiệp. Giải pháp thông minh – Trí tuệ kinh doanh
11 cách để cải tiến việc quản trị chuỗi cung ứng của bạn
Các chuyên gia quản trị chuỗi cung ứng chia sẻ kinh nghiệm giúp chuỗi cung ứng của doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.
Những vấn đề chính trong quản trị chuỗi cung ứng
Cạnh tranh một cách thành công trong bất kỳ môi trường kinh doanh nào hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải tham gia vào công việc kinh doanh của nhà cung cấp cũng như khách hàng của nó. Điều này yêu cầu các doanh nghiệp khi đáp ứng sản phẩm hoặc dịch vụ tới khách hàng cần phải quan tâm sâu sắc hơn đến dòng dịch chuyển nguyên vật liệu, cách thức thiết kế đóng gói sản phẩm, dịch vụ của nhà cung c
Rủi ro và phần thưởng trong quản trị chuỗi cung ứng
Chuỗi cung ứng (Supply Chain) là sự theo dõi hàng hóa thông qua việc thống kê và điều khiển từ khâu cung cấp hàng, bổ sung nguyên vật liệu, đến khâu bán lẻ, hay nói cách khác, nó điều hành và quản lý sự lưu thông hàng hóa. Đây là sự tiếp nối tự nhiên của khái niệm Kinh doanh, xuất hiện trong quá trình thích ứng của công nghệ thông tin hiện đại với thực tế phát triển của hoạt động kinh doanh.
Quản trị chuỗi cung ứng:Vấn đề sống còn của Doanh nghiệp
Nghiên cứu thực hiện tại các giai đoạn phát triển cho thấy, giá trị tiềm năng của chuỗi cung ứng là cốt lõi kinh doanh của doanh nghiệp (DN). Nhưng hiện nay, khái niệm quản trị chuỗi cung ứng còn khá mới mẻ với không ít DN Việt Nam.
             1 of 1