- HienDai.JSC
KIPOS trên Tạp chí Thư Viện Việt Nam
Bài Xây dựng thư viện số với KIPOS.Digital được đăng trong chuyên mục Hoạt động thư viện trong nước, tạp chí Thư Viện Việt Nam ISSN 1859-1450 số 2(22) 3-2010

Đây là bài viết của ông Nguyễn Hồng Vinh giới thiệu về giải pháp KIPOS.Digital do Công ty Hiện Đại phát triển. Bài viết này đã giới thiệu đến các thư viện trong nước một giải pháp thư viện số theo tiêu chuẩn METS đầu tiên ở Việt Nam. Với lối trình bày đậm chất kỹ thuật bài viết thể hiện cách nhìn nhận các vấn đề trong việc quản lý nguồn tài nguyên số và phương án kỹ thuật giải quyết một cách khá mạch lạc. Đây là một tài liệu có giá trị cho những ai đang muốn tìm hiểu hoặc tìm kiếm một giải pháp thư viện số hoàn chỉnh.

Nội dung bài viết tương tự dưới đây

Xây dựng thư viện số với KIPOS.Digital

KIPOS - Giải pháp đầu tiên ứng dụng METS
METS - Metadata Encoding & Transmission Standard là tiêu chuẩn cho thư viện số hiện đại, là cuộc cách mạng về công nghệ quản lý nội dung số trong thư viện ngày nay.