- HienDai.JSC
Hỏi đáp về Gia Tộc
Tổng hợp những câu hỏi thường gặp và nội dung trả lời về Phần mềm quản lý gia phả Gia Tộc

Hỏi 1: Máy không mua bản quyền có thể xem gia phả không?.

Đáp: Phần mềm Gia Tộc cho phép bạn dễ dàng trao đổi và xem gia phả ở các máy khác nhau mà không cần cấp bản quyền với cách thức như sau:

  •  Bạn có thể sao lưu dữ liệu từ một máy và sau đó khôi phục dữ liệu ở máy khác để xem toàn bộ thông tin gia phả. Bạn chỉ không thể cập nhật thêm nếu số lượng thành viên đã vượt quá số lượng được cấp phép cho máy đó, mặc định phần mềm miễn phí 50 thành viên. 
  • Bạn có thể chọn chức năng Hệ Thống -> Xuất khẩu siêu dữ liệu, toàn bộ dữ liệu cây phả hệ được xuất ra tệp xml. Từ một máy bất kỳ sử dụng bản miễn phí hoặc đã mua bản quyền bạn đều có thể xem được cây phả hệ bằng cách vào chức năng Phả Hệ->Mở cây phả hệ từ tệp siêu dữ liệu xml và chọn tệp xml chứa dữ liệu phả hệ.

Hỏi 2: Họ lớn phân tán nhiều nơi tôi phải mua nhiều bản quyền phần mềm?.


Đáp: Gia Tộc được cung cấp mặc định miễn phí 50 thành viên và nhờ có cơ chế nhập xuất dữ liệu linh hoạt nên bạn chỉ cần mua 1 bản quyền duy nhất để xây dựng gia phả lớn hàng nghìn thành viên và chi phái ở nhiều nơi. Cách làm như sau:

 

  • Máy có đăng ký bản quyền là máy tổng hợp lên cây gia phả của họ tộc và có thể cập nhật từ thủy tổ của giòng họ. Các chi phái nhỏ được phân chia cho những người phụ trách thu thập và nhập vào máy bản quyền miễn phí sau đó xuất ra nhập khẩu vào máy có bản quyền và ghép chi nhánh với cây gia phả. Mỗi chi phái cây gia phả bao giờ cũng chỉ bắt đầu bằng một nút-thành viên nên việc phân chia không gặp khó khăn gì. Một máy có thể nhập được nhiều chi nhánh nhỏ phù hợp với độ lớn miễn phí 50 thành viên. Sau khi ghép thành cây gia phả lớn, để mọi nơi có thể kiểm tra thì máy có bản quyền xuất ra dạng xml như hướng dẫn trong câu hỏi 1 và các máy miễn phí ở mọi nơi có thể xem duyệt toàn cây gia phả được.

Hỏi 3: Khi tôi xem cây gia phả hệ tên bị chồng lên nhau.
 

Đáp: Một số trường hợp thực tế là người sử dụng không đọc kỹ hướng dẫn nhập dữ liệu và nhập họ tên thành viên quá dài nên khi trình bày trên cây gia phả bị chồng lấn. Trường Họ Và Tên chỉ nhập tên chính thức/hoặc được coi là chính thức của thành viên đó với độ dài khoảng 4 từ thông thường. Nếu tên quá dài bạn cần viết tắt một số từ họ đệm để đảm bảo độ dài vừa phải hợp lý cho việc trình diễn. Các tên khác được ghi chú trong phần tự hiệu.
 

Hỏi 4: Tôi không hiểu cách tính giá theo biểu ghi thành viên.
 

Đáp: Mỗi biểu ghi thành viên gia tộc là thông tin về một con người (còn sống hay đã mất) thuộc về gia tộc. Đối với phần mềm quản lý gia phả Gia Tộc cũng như các phần mềm cùng loại hiện nay các thành viên thường bao gồm người sinh ra từ họ tộc và người làm dâu họ, đôi khi các thông tin về ngành ngoại (con rể, cháu ngoại) và con nuôi cũng được thu thập như một biểu ghi thành viên. Tối thiểu biểu ghi thành viên có họ tên thành viên đó.

Gia Tộc được phát hành với mục tiêu phục vụ tất cả các họ tộc không phân biệt đông ít giàu nghèo... Giá được tính theo số lượng thành viên trong cây gia phả để đảm bảo sự công bằng theo cách ai dùng nhiều thì trả tiền nhiều, dùng ít thì trả tiền ít.

Mặc định phần mềm miễn phí 50 thành viên nên ví dụ bạn cần mua để quản lý khoảng 330 thành viên chỉ cần mua bản quyền 300 thành viên và trả tiền là 300 nghìn đồng.

Hỏi 5: Tôi bị lỗi font chữ khi nhấn đúp xem thông tin chi tiết một thành viên hoặc khi xuất ra danh sách hồ sơ.

Đáp: Phần mềm Gia Tộc sử dụng font Unicode và có thể hỗ trợ nhiều ngôn ngữ chữ viết như Việt, Hán... Với tiếng Việt bạn cần dùng đúng bộ gõ như Unikey và chọn đúng bảng mã Unicode dựng sẵn. Khi xem thông tin chi tiết bạn thấy lỗi chữ hãy nhấn chuột phải chọn Encoding->Unicode (UTF-8).

Hỏi 6:  Chương trình thông báo lỗi Could not load file or assembly Microsoft.mshtml... khi sử dụng tính năng Quản lý tư liệu gia phả

Đáp: Trong một số trường hợp chưa rõ nguyên nhân, phần mềm Gia Tộc không sử dụng được thư viện chương trình Microsoft.mshtml nên thông báo lỗi trên. Bạn nhấn vào 
Tải về Microsoft_mshtml_dll.zip giải nén và copy tệp Microsoft.mshtml.dll vào thư mục cài đặt của Gia Tộc (thông thường là C:\Program Files\HIENDAI\GiaToc )

Mời các bạn đặt các câu hỏi cho Nhóm Phát Triển Gia Tộc qua email giatocteam@hiendai.com.vn hoặc giatocteam@yahoo.com.

KIPOS - Giải pháp đầu tiên ứng dụng METS
METS - Metadata Encoding & Transmission Standard là tiêu chuẩn cho thư viện số hiện đại, là cuộc cách mạng về công nghệ quản lý nội dung số trong thư viện ngày nay.