- HienDai.JSC
Nhiều nội dung trọng tâm trong lĩnh vực thư viện sẽ được thực hiện trong năm 2024

Ngày 09/01/2024 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch công tác năm 2024 của Vụ Thư viện.

(Ảnh: Liên hoan cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách)

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Vụ Thư viện tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 trong lĩnh vực thư viện, cụ thể:
Tiếp tục triển khai xây dựng và trình ban hành 05 Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp các dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thư viện: dịch vụ sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu cổ, quý hiếm, các bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học; dịch vụ cung cấp tài nguyên thông tin tại thư viện, phục vụ lưu động ngoài thư viện và phục vụ một số đối tượng đặc thù; dịch vụ hỗ trợ thông tin theo yêu cầu phục vụ nghiên cứu, quản lý chuyên biệt; dịch vụ tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tư liệu thư viện phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn trong nước, quốc tế và học tập suốt đời; các hoạt động phát triển văn hóa đọc; dịch vụ phát triển thư viện số, tài nguyên thông tin dùng chung, tài nguyên thông tin mở, liên thông thư viện trong nước và nước ngoài.
Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024; Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thi hành Luật Thư viện; Triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng với nội dung: Tổ chức Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ IV (năm 2023 – 2024), Liên hoan cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách – Chào mừng Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Chung kết toàn quốc Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024, triển khai các hoạt động truyền thông về phát triển văn hóa đọc; Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện với nội dung: Tổ chức Tập huấn về chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện, triển khai các hoạt động truyền thông về chuyển đổi số và kết nối liên thông thư viện; Triển khai các nhiệm vụ năm 2024 thực hiện Chương trình Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030 và Chỉ thị về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi.
Ngoài ra công tác kiểm tra đánh giá tình hình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các Chương trình, Đề án của Chính phủ, Chương trình phối hợp công tác với các bộ, ngành trong lĩnh vực thư viện cũng được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm giao nhiệm vụ.
Theo: Vụ thư viện
KIPOS - Giải pháp đầu tiên ứng dụng METS
METS - Metadata Encoding & Transmission Standard là tiêu chuẩn cho thư viện số hiện đại, là cuộc cách mạng về công nghệ quản lý nội dung số trong thư viện ngày nay.