Tuyển 2 trưởng nhóm phần mềm 10-15M
- Quản lý nhóm, lập kế hoạch, phân công, theo dõi tiến độ công việc. - Nghiên cứu phát triển phần mềm - Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
TUYỂN DỤNG GẤP 04 LẬP TRÌNH VIÊN
Công ty Hiện Đại đang tìm kiếm 04 thành viên cho vị trí: Lập trình viên
Tuyển dụng 2 nhân viên kinh doanh phần mềm thư viện
Công ty Cổ phần phần mềm Quản lý Hiện Đại là đơn vị phát triển và cung cấp giải pháp phần mềm quản lý thư viện điện tử, thư viện số với sản phẩm chủ lực là phần mềm quản lý thư viện tổng thể KIPOS. Khách hàng của Công ty là các thư viện, các trường ĐH-CĐ, các viện nghiên cứu, trung tâm thông tin, trung tâm lưu trữ, cơ quan chính phủ,... Công ty cần 02 ứng viên cho vị trí sau: nhân viên kinh doa
             1 of 1