- HienDai.JSC
Triển khai phần mềm quản lý thư viện KIPOS tại thư viện Trường Đại học Hải Phòng (DHHP)
Tháng 05/2018, Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Hải Phòng chính thức tiếp nhận và đi vào vận hành giải pháp phần mềm quản lý thư viện trường Đại học KIPOS.

Thư viện trường Đại học Hải Phòng

   Trường Đại học Hải Phòng là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động; trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hải Phòng và vùng Duyên hải Bắc Bộ cũng như cả nước. Định hướng tầm nhìn 2030, Trường Đại học Hải Phòng trở thành trường đại học theo định hướng ứng dụng, tiệm cận trình độ tiên tiến trong khu vực và quốc tế.

dai hoc hai phong

   Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Hải phòng có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức hoạt động thông tin - thư viện phục vụ công tác học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động thông tin, văn hoá khác của học sinh, sinh viên (HSSV), công chức, viên chức, người lao động tại trường; quảng bá các hoạt động của trường và các đơn vị có liên quan.

   Bên cạnh đó, thư viện còn giữ vai trò là phải phát triển nguồn tài nguyên thông tin - thư viện phong phú, đa dạng, chất lượng; tạo điều kiện giúp người sử dụng tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng đến các nguồn lực thông tin; đào tạo hướng dẫn người dùng tin sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin - thư viện và có khả năng đánh giá, chọn lọc các nguồn tin cung cấp các dịch vụ thông tin phục vụ đào tạo, nghiên cứu.

thu nghiem phan mem thu vien kipos

   Giải pháp phần mềm quản lý thư viện tổng thể KIPOS của công ty Hiện Đại vinh dự được lựa chọn là giải pháp đồng hành và cùng hỗ trợ thư viện trong quá trình quản lý thư viện theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu học tập, tra cứu và giải trí của sinh viên. Thư viện Trường Đại học Hải Phòng đã đầu tư đồng bộ các hạng mục, nâng cấp phần mềm quản lý thư viện hiện tại bằng giải pháp phần mềm ưu việt hơn, tích hợp tự động hóa thư viện, thư viện số và cổng thông tin.

   Hiện tại, Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Hải Phòng đã chính thức sử dụng (từ tháng 05/2018), vận hành trên phần mềm mới. Với KIPOS, thư viện hoàn toàn có thể quản lý thống nhất cả thư viện truyền thống và thư viện số trên một cơ sở dữ liệu phần mềm. Bên cạnh đó, việc tra cứu của bạn đọc cũng trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết khi chỉ với một lần nhấp lệnh tìm kiếm là đã có thể tìm tất cả tài liệu ở mọi định dạng có tại thư viện.

Website: lib.dhhp.edu.vn

Nguồn: Link

KIPOS - Giải pháp đầu tiên ứng dụng METS
METS - Metadata Encoding & Transmission Standard là tiêu chuẩn cho thư viện số hiện đại, là cuộc cách mạng về công nghệ quản lý nội dung số trong thư viện ngày nay.