Hội thảo “Văn hoá đọc trong kỷ nguyên số - Thực trạng và giải pháp”
Sáng ngày 28/8, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo “Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số - Thực trạng và giải pháp" được tổ chức bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thu hút được nhiều sự quan tâm của các đơn vị, bộ ban ngành liên quan.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng Quốc hội; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL); đại diện các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạocác thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành, các nhà xuất bản; các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện người sử dụng thư viện và các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Hình ảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh: Nghị quyết số 33-NQ/TW khóa XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định “Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Theo Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển đã đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho việc phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam. Làm thế nào để phát triển văn hóa đọc trong điều kiện Internet và công nghệ truyền thông đang ngày càng phát triển. Đó là vấn đề đặt ra để Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo “Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số - thực trạng và giải pháp” với mục đích đánh giá thực trạng nhu cầu đọc, xu hướng đọc của bạn đọc hiện nay cùng với việc đưa ra các giải pháp cho phát triển văn hóa đọc, đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì tại Hội thảo.

Bà Vũ Dương Thúy Ngà – Vụ trưởng Vụ Thư viện cho biết, ngày 15 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 329/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Đây là bước cụ thể hóa thực hiện Chiến lược Phát triển Văn hóa đến năm 2020 với mục tiêu “Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội, góp phần xây dựng có hiệu quả thế hệ đọc tương lai”

Bà Vũ Dương Thúy Ngà – Vụ trưởng Vụ Thư viện phát biểu tại Hội thảo.

Trong buổi hội thảo, có gần 30 bài tham luận gửi về Ban tổ chức, trong đó có hơn 10 bài trình bày tại Hội thảo. Các đại biểu, đơn vị tham gia tích cực đưa ra ý kiến tham luận trình bày của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, các cơ quan xuất bản, các nhà cung cấp giải pháp và những người trực tiếp làm công tác thư viện cùng trao đổi, thảo luận để tìm ra giải pháp cho phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số.

Hình ảnh các đơn vị tham gia hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm xác định rõ thực trạng, các cơ hội và thách thức trong việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam trong bối cảnh ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông. Thông qua Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ thu thập các dữ liệu để góp phần xây dựng những định hướng, đề ra các giải pháp cụ thể trong việc thúc đẩy phát triển văn hóa đọc và hoạt động thư viện trong kỷ nguyên số. Đây là hoạt động cụ thể nhằm triển khai đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 329/QĐ-TTg, ngày 15-3-2017.

Tham dự hội thảo còn có sự tham gia đồng hành của các đơn vị tài trợ. Trong đó, Công ty CPPM Quản lý Hiện Đại vinh dự tham gia tài trợ và trưng bày gian hàng giới thiệu phần mềm quản lý thư viện tổng thể KIPOS.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Không gian trưng bày tại hội thảo

 

Không gian trưng bày hội thảo