- HienDai.JSC
Giải pháp tra cứu liên thư viện chuẩn Z39.50
Giải pháp tra cứu liên thư viện tiêu chuẩn Z39.50, tra cứu đồng thời nhiều CSDL.

Công nghệ JetPortal của Công ty HIỆN ĐẠI

 
JetPortal là tập hợp các giải pháp phần mềm:
 •  Cho phép tổ chức xây dựng các CSDL và xuất bản theo giao thức Z39.50
 • Cung cấp khả năng tìm kiếm đồng thời đến nhiều CSDL Z39.50 trong nội bộ một thư viện và trên toàn thế giới
 • Các chức năng tùy biến theo yêu cầu để tích hợp với các hệ thống quản lý hiện tại của mỗi thư viện.
 • JetPortal có thể được mở rộng theo yêu cầu để tích hợp với các CSDL được xuất bản không theo giao thức Z39.50 như XMLGateway, Open URL, SRW...

Lợi ích của JetPortal đem lại

Độc giả (researcher)
 
 • Thông qua một giao diện duy nhất, JetPortal giúp cho độc giả có thể tìm kiếm toàn bộ các nguồn thông tin bên trong và ngoài thư viện thay vì mỗi giao diện cho một CSDL. Điều này đem lại cho độc giả sự dễ dàng thuận tiện.
 • Cho phép độc giả tự lựa chọn CSDL tìm kiếm theo nhu cầu trên cơ sở cách tổ chức của thư viện.
 • Tốc độ tìm kiếm nhanh vì việc tìm kiếm xảy ra đồng thời trên nhiều CSDL.
 • Giao diện Web 2.0 của JetPortal là giao diện tốt nhất hiện nay cho người sử dụng.
Thư viện
 • Cho phép dễ dàng phân loại dữ liệu và tổ chức thành các CSDL theo yêu cầu. Điều này cho phép thư viện dễ dàng hơn trong việc quản lý các bộ sưu tập riêng biệt thay vì tất cả các bộ sưu tập trong 1 CSDL duy nhất.
 • Với các thư viện lớn, rất nhiều nguồn thông tin tham khảo (các CSDL thư mục, bài trích từ nhiều nguồn khác nhau) không thể đưa hết vào một CSDL tập trung. Thông qua JetPortal thư viện có thể tổ chức xuất bản lại các CSDL này và cung cấp khả năng tra cứu tới độc giả qua một giao diện thống nhất.
 • Ứng dụng MetaSearch (Portal, hay Federal... cùng chung một ý nghĩa cơ bản: tìm kiếm khai thác thông tin đồng thời trên nhiều CSDL, nhiều giao thức, nhiều nhà cung cấp) có thể được coi là bước tiếp theo của việc tự động hóa và số hóa thư viện. JetPortal sẽ là một bước thay đổi lớn đối với mỗi thư viện trong việc tổ chức và cung cấp dịch vụ thông tin, nó đem lại những lợi ích lớn lao khi thư viện đã thực sự ứng dụng được nó. 
   
Đặc điểm của JetPortal
 •  JetPortal được xây dựng bằng công cụ lập trình Visual Studio 2005, kết hợp của các ngôn ngữ lập trình hiện đại C++.NET, C#.NET, VB.NET. JetPortal ứng dụng các kiến trúc và kỹ thuật mới nhất.
 • Sử dụng kết hợp kỹ thuật Push(đẩy) và Pull (kéo) dữ liệu trong việc quản lý đa tiến trình làm cho hệ thống vận hành tốc độ cao, tối ưu việc sử dụng tài nguyên và đảm bảo độ ổn định. Hiện nay việc JetPortal đã thông qua thử nghiệm trên Internet với hàng chục người sử dụng cùng một lúc.
 • Giao diện sử dụng kỹ thuật AJAX thân thiện dễ sử dụng hơn bao giờ hết.
 • JetPortal hỗ trợ tốt việc tìm kiếm và hiển thị các biểu ghi nhiều ngôn ngữ khác nhau: Anh, Việt, Trung, Hàn, Nhật, Nga...
 • JetPortal cho phép dễ dàng tích hợp với các phần mềm quản lý thư viện khác thông qua các kỹ thuật phổ biến như tham chiếu URL...

Hệ thống Phần mềm quản lý thư viện hiện tại
 • Tích hợp JetPortal, hệ thống phần mềm quản lý thư viện hiện tại vẫn cần hoạt động với đầy đủ tính năng của mình. JetPortal chỉ bổ sung thêm một lớp giao tiếp với người dùng từ hệ thống phần mềm quản lý thư viện hiện tại
 • JetPortal sẽ là nơi tiếp nhận mọi yêu cầu tìm kiếm thông tin của độc giả, chuyển tiếp các yêu cầu thực sự tới thư viện cho phần mềm quản lý thư viện hiện tại. Do vậy, JetPortal sẽ làm giảm tải tới hệ thống quản lý thư viện hiện tại.
   
KIPOS - Giải pháp đầu tiên ứng dụng METS
METS - Metadata Encoding & Transmission Standard là tiêu chuẩn cho thư viện số hiện đại, là cuộc cách mạng về công nghệ quản lý nội dung số trong thư viện ngày nay.