- HienDai.JSC
Đại hội Liên chi hội Thư viện Đại học Khu vực Phía Bắc nhiệm kỳ VIII (2024-2026)
Ngày 12/01, Liên chi hội Thư viện Đại học Khu vực Phía Bắc (NALA) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VIII (2024-2026) tại tỉnh Hòa Bình với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đại diện cho các cơ quan Thông tin – Thư viện các trường và viện nghiên cứu đại học khu vực phía Bắc. Bà Kiều Thúy Nga – Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động của NALA nhiệm kỳ VII (2021-2023). Theo đó, với phương châm “Khoa học, khai sáng và phát triển”, trong nhiệm kỳ VII, NALA đã triển khai được nhiều hoạt động, đóng góp vai trò quan trọng vào sự phát triển của cả hệ thống Thư viện Đại học nói chung và các đại học phía Bắc nói riêng theo hướng xây dựng và phát triển Thư viện số, tiến tới Trung tâm tri thức số, tiếp tục khẳng định được vị trí của mình đối với các tổ chức nghề nghiệp cả trong và ngoài nước.
TS. Nguyễn Huy Chương – Chủ tịch NALA nhiệm kỳ VII giai đoạn 2021-2023
báo cáo kết quả hoạt động của NALA trong nhiệm kỳ 
Trong nhiệm kỳ, NALA tiếp tục củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức của Liên Chi hội; Thông qua được chương trình hoạt động của Liên Chi hội phù hợp với hướng phát triển của các thư viện đại học và sự phát triển chung của ngành thông tin – thư viện, đặc biệt xu hướng chuyển đổi số đại học.
Mục tiêu của NALA trong giai đoạn này là: Giúp các thư viện thành viên xây dựng kế hoạch từng bước chuyển đổi số toàn bộ hoạt động; đẩy mạnh áp dụng các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến, nhanh chóng tiếp thu những tiến bộ của công nghệ thông tin và truyền thông để hiện đại hóa, xây dựng và hoàn thiện thư viện số; đổi mới phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng về thông tin, tài liệu của bạn đọc. Để đạt được mục tiêu trên Ban chấp hành NALA đã có những giải pháp cụ thể như: tích cực, chủ động tham mưu cho các cấp lãnh đạo từ TW, Bộ, ngành tới trường đại học, cao đẳng về phương hướng, chủ trương phát triển thư viện đại học theo mô hình trung tâm tri thức số; Quan tâm, đôn đốc việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến cán bộ TT-TV, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền đảm bảo quyền lợi chính đáng cho những người làm công tác TT-TV đại học.
Đánh giá về lĩnh vực công tác chuyên môn, nghiệp vụ, để nhanh chóng chuẩn hoá và hội nhập với các thư viện đại học quốc tế, Liên Chi hội đã chú trọng đến việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và viên chức các thư viện thành viên; tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về tin học hoá, hiện đại hoá thông tin – thư viện, về các phương pháp, quy trình xử lý tiên tiến, về đổi mới phương thức phục vụ bạn đọc… Điểm nhấn của NALA đó là đơn vị đi đầu trong toàn bộ hệ thống thư viện Việt Nam trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo tiếp cận với cuộc CMCN 4.0 và xu hướng chuyển đổi số, tạo nên những tác động tích cực đối với hệ thống thông tin – thư viện cả nước. Đây là một trong những đóng góp quan trọng của NALA cho sự phát triển, đổi mới cả lý luận và thực tiễn Khoa học Thư viện Việt Nam.
NALA cũng là tổ chức đề xướng dự án “Xây dựng thư viện số đại học dùng chung” nhằm hợp tác, chia sẻ tài nguyên thông tin giữa các thành viên NALA. Đến thời điểm hiện tại, NALA đang phối hợp tích cực và hiệu quả với Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức số kết nối được hơn 70 thư viện đại học và cao đẳng cả nước vào Trung tâm kết nối tri thức số. Nhiều thành viên NALA sớm xây dựng và phát triển các bộ sưu tập số, học liệu số tài liệu nội sinh để phục vụ truy cập, khai thác từ xa, khắc phục khó khăn về mặt bằng thư viện, về kinh phí bổ sung và thiếu nhân viên phục vụ.
Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra một số điểm còn tồn tại ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NALA trong nhiệm kỳ VII như: Công tác báo cáo còn chưa đều đặn, thường xuyên; Chưa thực hiện được kế hoạch chủ trì hoạt động phối hợp bổ sung, trao đổi tài liệu nhằm xây dựng kho tài nguyên thông tin phong phú với chi phí thấp nhất; Chưa xây dựng được các cam kết giữa các thành viên về phân công diện bổ sung, cơ chế chia sẻ nguồn lực, cơ chế phối hợp, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi thành viên; Chưa có phương án phối hợp liên doanh, liên kết xuất bản giáo trình, sách tham khảo, các loại hình tài liệu khác phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của các trường đại học.
Vượt qua những thách thức, khó khăn, với ý thức trách nhiệm cao của hầu hết các đơn vị thành viên, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là của Vụ Thư viện Bộ VHTTDL, của Hội Thư viện Việt Nam cũng như các hệ thống thư viện bạn, trong nhiệm kỳ vừa qua, NALA đã tiếp tục tổ chức thực hiện có kết quả các hoạt động thiết thực, có nhiều đóng góp vào thành tích chung của ngành thông tin – thư viện, cũng như của ngành giáo dục đại học Việt Nam trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Tại Đại hội, các đại biểu tham dự cũng đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII (giai đoạn 2024-2026) với sự tín nhiệm cao dành cho Ban Chấp hành và niềm tin cho sự phát triển của NALA trong giai đoạn tiếp theo.
Bà Kiều Thúy Nga – Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bà Kiều Thúy Nga – Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL, ghi nhận những nỗ lực và thành tích đạt được của NALA trong giai đoạn nhiệm kỳ VII (2021-2023). Vụ trưởng đề nghị NALA trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các nội dung sau: Tiếp tục tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tập huấn, các diễn đàn nghiệp vụ nhằm tạo điều kiện cho các thư viện thành viên có cơ hội trao đổi, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm chuyên môn, cập nhật kiến thức, những xu hướng phát triển mới trong lĩnh vực thư viện; Nghiên cứu sâu sắc hơn những vấn đề đang được quan tâm như vấn đề bản quyền trong quá trình chuyển đổi số thư viện, việc thực hiện và áp dụng những quy định của Hiệp ước Marrakesh trong phục vụ sinh viên khuyết tật chữ in tại các trường đại học, cao đẳng; Tăng cường công tác phối hợp giữa các thư viện với các loại hình thư viện khác như: thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành, thư viện lực lượng vũ trang…; Tích cực tham gia và đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn cho các hoạt động, chương trình, các hội nghị, hội thảo do Bộ VHTTDL tổ chức, góp ý kiến, phản biện tích cực với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ VHTTDL xây dựng và trưng cầu lấy ý kiến; Phát huy hiệu quả hơn nữa từ công tác xã hội hoá, tranh thủ sự hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức tốt các hoạt động của Liên Chi hội trong thời gian tới; Đặc biệt, các thư viện thành viên của NALA cần nghiên cứu, tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường các hoạt động để duy trì bền vững thư viện trong trường đại học, cao đẳng, tránh tình trạng sáp nhập thư viện với các bộ phận khác, làm mất đi vị trí, vai trò của thư viện đại học, cần quan tâm đẩy mạnh hoạt động thư viện hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giảng dạy cho sinh viên, học viên, giảng viên để thư viện luôn giữ vững là “trái tim” của trường đại học.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Toàn cảnh Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

Ban Chấp hành NALA nhiệm kỳ VIII (2024-2026)

Theo: Vụ thư viện

KIPOS - Giải pháp đầu tiên ứng dụng METS
METS - Metadata Encoding & Transmission Standard là tiêu chuẩn cho thư viện số hiện đại, là cuộc cách mạng về công nghệ quản lý nội dung số trong thư viện ngày nay.