Bộ quản trị nội dung website
Web content management system (WCM, WCMS or Web CMS)
Một bộ quản trị nội dung web (Web content management system viết tắt là WCM, WCMS hoặc Web CMS) là một hệ thống phần mềm quản trị nội dung Content management system - CMS, được thực thi như một ứng dụng Web, để tạo lập và quản lý các nội dung HTML. Nó được sử dụng để quản lý và điều khiển một bộ sưu tập lớn và linh động  tài liệu web (các trang HTML và những ảnh đi kèm). Một WCMS tạo điều kiện sáng tạo nội dung, kiểm soát nội dung, chỉnh sửa, và các chức năng bảo dưỡng nội dung Web thiết yếu.

Hệ thống phần mềm đó cung cấp các công cụ (cho tác giả và những người khác) được thiết kế để cho phép người dùng có ít kiến thức về ngôn ngữ lập trình hay ngôn ngữ đánh dấu tạo và quản lý nội dung tương đối dễ dàng.

Hầu hết các hệ thống sử dụng một cơ sở dữ liệu để lưu trữ nội dung, siêu dữ liệu, hoặc hiện vật mà có thể là cần thiết bởi hệ thống. Nội dung thường xuyên, nhưng không hoàn toàn được lưu trữ là XML, để tạo điều kiện tái sử dụng và cho phép trình bày theo các lựa chọn linh hoạt .

Lớp trình diễn trình bày nội dung cho người xem website trên cơ sở một tập hợp các mẫu. Các mẫu đôi khi là các tệp XSLT.

Hầu hết các hệ thống sử dụng bộ nhớ đệm trên máy chủ để thúc đẩy hiệu suất. Điều này làm việc tốt nhất khi nội dung web không thay đổi thường xuyên, nhưng việc viếng thăm xảy ra một cách thường xuyên

Công tác quản trị thường được thực hiện thông qua giao diện công nghệ web, nhưng đôi khi có các hệ thống yêu cầu sử dụng ứng dụng nặng(fat) trên máy trạm.

Không giống như những người xây dựng website chuyên nghiệp, một WCMS cho phép những người sử dụng không có hiểu biết kỹ thuật thực hiện các thay đổi trang web chỉ với một chút đào tạo. Một bộ quản trị nội dung web-WCMS thường yêu cầu một người lập trình viên có kinh nghiệm thiết lập và thêm các tính năng, nhưng cơ bản là các công cụ bảo trì website dành cho người quản lý không có kỹ thuật.

Khả năng của WCMS

 
Một WCMS là một hệ thống phần mềm được sử dụng để kiểm soát một bộ sưu tập động các tài nguyên Web (văn bản HTML, hình ảnh và các hình thức khác của các phương tiện truyền thông). Một CMS tạo điều kiện kiểm soát tài liệu, theo dõi, chỉnh sửa và quản lý thời gian. Một WCMS Một điển hình có:


Mẫu tự động

Tạo ra các mẫu đầu ra tiêu chuẩn (thường là HTML và XML) có thể được tự động áp dụng cho các nội dung mới và hiện tại, cho phép sự trình diễn của tất cả nội dung phải được thay đổi từ địa điểm trung tâm.


Dễ dàng chỉnh sửa nội dung

Sau khi tách ra từ nội dung được trình bày trực quan của một trang web, nó thường trở nên dễ dàng hơn và nhanh hơn để chỉnh sửa và thao tác. Hầu hết các phần mềm WCMS bao gồm các công cụ chỉnh sửa WYSIWYG-What You See Is What You Get cho phép các cá nhân không kỹ thuật tạo và chỉnh sửa nội dung.


Khả năng mở rộng các tập hợp tính năng

Hầu hết các phần mềm WCMS bao gồm các plug-in hoặc mô-đun có thể dễ dàng cài đặt để mở rộng tính năng của một trang web hiện có.

Nâng cấp tiêu chuẩn Web

Một bộ WCMS hoạt động thường nhận được cập nhật thường xuyên bao gồm bộ tính năng mới và giữ cho hệ thống lên tới tiêu chuẩn web hiện tại.

Quản lý luồng công việc

Luồng công việc là quá trình tạo ra các chu trình nhiệm vụ tuần tự và song song phải được thực hiện tại CMS. Ví dụ, một người tạo nội dung có thể gửi một câu chuyện, nhưng nó không được công bố cho đến khi các biên tập viên làm sạch nó lên và chủ biên chấp thuận nó.


Ủy thác

Một số phần mềm CMS cho phép cho các nhóm người dùng khác nhau để có quyền hạn chế đối với những nội dung cụ thể trên trang web, làm rộng ra các trách nhiệm của quản lý nội dung không chỉ còn là 1 hay vài người. 


Quản lý tài liệu

Phần mềm CMS có thể cung cấp một phương tiện quản lý vòng đời của một tài liệu từ thời gian sáng tạo ban đầu, thông qua các phiên bản, xuất bản, lưu trữ, và tiêu huỷ tài liệu.


Ảo hóa nội dung

Phần mềm CMS có thể cung cấp một phương tiện cho phép mỗi người làm việc trong vòng một bản sao ảo của toàn bộ trang web, tập tài liệu, và / hoặc cơ sở mã. Điều này cho phép thay đổi đối với tài nguyên nhiều phụ thuộc lẫn nhau để được xem và / hoặc thực hiện trong bối cảnh trước khi trình.Phát hành nội dung

Phần mềm CMS thường xuyên giúp phân phối nội dung bằng cách tạo ra dữ liệu RSS và Atom cấp dữ liệu cho các hệ thống khác. Hệ thống cũng có thể gửi e-mail cho người dùng nếu thông tin mới cập nhật đã sẵn sàng như là một phần của quá trình công việc.