LEGOWEB USER REGISTRATION
Email:    
Bút danh:  
Mật khẩu:  
Nhập lại mật khẩu:  
Ảnh diễn đàn:

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Sau khi đăng ký bạn có thể tham gia diễn đàn của Công ty Hiện Đại và phải tuân thủ các qui định sau:
  • Không được gửi những bài viết có nội dung không cho phép theo qui định của pháp luật.
  • Không gửi các bài viết công kích, thóa mạ lẫn nhau
  • Không gửi bài hoặc hình ảnh có nội dung thô tục, khiêu dâm.
  • Không gửi bài với mục đích xấu: phát tán virus, spyware...
  • Đây là diễn đàn hỗ trợ khách hàng và chia sẻ kiến thức chuyên ngành, không gửi bài với mục đích quảng cáo, nội dung không liên quan
  • Quản trị diễn đàn có thể xóa bài viết không phù hợp mà không cần thông báo trước.