Triển khai KIPOS - Viện KHTCNN
Viện Khoa Học Tổ Chức Nhà Nước - Bộ Nội Vụ đã lựa chọn giải pháp KIPOS cho việc hiện đại hóa thư viện của mình.
ĐH Nha Trang đồng hành cùng KIPOS
Hiện Đại đặt cược vào KIPOS và chúng tôi đặt cược vào Hiện Đại!.
KIPOS.Digital tại TTHL Đại Học Thái Nguyên
KIPOS.Digital phiên bản hạn chế tính năng đã được triển khai thành công tại TTHL Đại Học Thái Nguyên. Đáp ứng mọi yêu cầu về quản lý tài liệu số, tích hợp dịch vụ bảo mật hiện dùng của khách hàng là Active Directory Service.
             1 of 1