JetPortal - Cổng thư viện công nghệ Z39.50
JetPortal - Cổng thư viện giao thức Z39.50, cung cấp cho độc giả khả năng tra cứu đồng thời tới các CSDL nội bộ và trên toàn thế giới. Giải pháp quản lý các nguồn tài nguyên đa dạng và phân tán của thư viện ngày nay.
Giải pháp tra cứu liên thư viện chuẩn Z39.50
Giải pháp tra cứu liên thư viện tiêu chuẩn Z39.50, tra cứu đồng thời nhiều CSDL.
             1 of 1