- HienDai.JSC
Xây dựng và quản lý Gia Phả
Phương pháp tập hợp thông tin và cập nhật vào phần mềm Gia Tộc.

 

Xây dựng và Quản lý Gia Phả với Gia Tộc.

Điều tra xây dựng lại

Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho nhiều họ tộc hiện tại không duy trì được Gia Phả của mình với đầy đủ số liệu. Để thực hiện việc xây dựng lại Gia Phả cần phải thu thập thông tin về các thành viên của gia tộc. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, công việc này cần được tiến hành như sau:

  1. Lập mẫu biểu thu thập thông tin thành viên, in ấn và photo copy số lượng tương ứng với số thành viên sẽ thu thập.
  2. Chia các biểu mẫu cho các trưởng chi, từ các trưởng chi chia cho trưởng các nhánh ở cấp có thể
  3. Ở mỗi cấp phụ trách thu thập thông tin và khai báo về những thành viên mà mình phụ trách, ghi chép vào theo các mẫu được phát
  4. Tổng hợp sắp xếp, hiệu đính và chuyển sang nhập máy

Dưới đây chúng tôi cung cấp 1 mẫu thu thập thông tin thành viên gia tộc: Tải về Mẫu nhập tin thành viên
 

Gia phả cổ
 

Đối với các gia tộc vẫn duy trì được các văn bản gia phả cổ:

  1. Số hóa (chụp,quét) văn bản chuyển sang dạng hình ảnh
  2. Dịch thuật
  3. Cập nhật dữ liệu vào phần mềm bao gồm tư liệu văn bản và phả hệ đồ
  4. Tiếp tục cập nhật các tư liệu

 

KIPOS - Giải pháp đầu tiên ứng dụng METS
METS - Metadata Encoding & Transmission Standard là tiêu chuẩn cho thư viện số hiện đại, là cuộc cách mạng về công nghệ quản lý nội dung số trong thư viện ngày nay.