- HienDai.JSC
Công ty D&L và bảng so sánh các phần mềm thư viện(Phần 2)
Phản biện của Công ty Hiện Đại đối với những đánh giá sai lầm của Công ty D&L về phần mềm KIPOS.

STT

Tài liệu của Công ty D&L

Thông tin phản biện của Công ty Hiện Đại

1

Tên sản phẩm: KIPOS

Nhà cung cấp: Công ty Hiện Đại

Thị phần: 2 thư viện

Nguyên văn

Tính đến tháng 9 năm 2014 KIPOS đã cung cấp cho 8 khách hàng bao gồm:

  • 01 trung tâm lưu trữ trường đại học

  • 05 thư viện trường đại học và học viện

  • 01 thư viện cơ quan ngang bộ

  • 01 thư viện tỉnh

KIPOS là thế hệ phần mềm thư viện mới, ra đời để thay thế các phần mềm thế hệ cũ, tính trong 3 năm gần đây thì tốc độ phát triển thị trường là tốt nhất. KIPOS đã thay thế nhiều phần mềm thư viện thế hệ cũ được coi là dẫn đầu thị trường Việt Nam giai đoạn vừa qua. 

Ngoài ra, thế hệ phần mềm cũ của Công ty Hiện Đại là VILAS đã được cung cấp ở hàng chục các trường đại học, cao đẳng (~20 sites). Phần mềm VILAS đã có quyết định ngừng cung cấp đầu năm 2010.

Như vậy, tính thị phần Công ty Hiện Đại với 10 năm phát triển không chỉ có KIPOS với 8 sites mới, chứng minh tài liệu của Công ty D&L không được xây dựng trên tinh thần khoa học và nghiêm túc, không có giá trị tham khảo. 

 

2

Sản phẩm

Hiện Đại

D&L

Quản lý tài nguyên truyền thống

KIPOS

Koha

Quản lý tài nguyên số

KIPOS

Dspace

Tìm kiếm tập trung

Không

Vufind

Cổng thông tin thư viện

Không

Drupal

Cổng thông tin cộng đồng

Không

Bộ giải pháp toàn diện cho thư viện

Không

Hình thức sản phẩm

Thương mại

Mã nguồn mở

Nguyên văn

Công ty Hiện Đại là người đầu tiên ở Việt Nam giới thiệu KIPOS-Giải pháp tổng thể cho thư viện hiện đại, tích hợp 3 trong một: Quản lý tài liệu truyền thống + Quản lý tài nguyên số + Cổng thông tin điện tử. KIPOS là một cột mốc không thể phủ nhận về trình độ phát triển phần mềm của người Việt, không còn bám đuôi thế giới mà đưa ra một giải pháp định hình chức năng tiêu chuẩn một thế hệ phần mềm thư viện mới. Ngay tại thời điểm hiện nay, các giải pháp mã nguồn mở và thương mại đã triển khai tại Việt Nam đều là những giải pháp đơn lẻ cho 3 vấn đề trên, sự tích hợp nếu có chỉ là sự vá víu không hoàn chỉnh. Muốn có một giải pháp tổng thể, phải bắt đầu từ thiết kế lõi của sản phẩm, chính điều này là hạn chế của các giải pháp có lịch sử phát triển lâu dài.

Về tiêu chí Giải pháp toàn diện cho thư viện:
+ KIPOS là một hệ thống tích hợp hoàn chỉnh các chức năng cho một thư viện hiện đại gồm 3 phân khu(hệ thống con kể trên). Ngoài ra KIPOS đã tích hợp thành công với máy mượn trả tự động chuẩn SIP2, cổng tìm kiếm Z39.50 song song trên hàng trăm thư viện đồng thời.

+ Với phần mềm mã mở: Nếu thư viện dùng Koha cho quản lý tài liệu truyền thống, Dspace cho quản lý tài liệu số. Koha dùng mục lục theo chuẩn MARC21, Dspace có mục lục theo chuẩn Dubline-Core. Koha xây dựng chủ yếu bằng Perl, Dspace xây dựng chủ yếu bằng Java. Koha và Dspace được thiết kế hoàn toàn độc lập và không thể có sự tích hợp nào được coi là hoàn chỉnh giữa hai hệ thống này từng được thực hiện. Hơn nữa, cổng thông tin lại là một giải pháp hoàn toàn độc lập như Drupal.

Về tiêu chí Cổng tìm kiếm tập trung: Vấn đề cổng tìm kiếm của 1 thư viện thì đích đến là 3 nguồn tài nguyên chính: mục lục tài liệu truyền thống, mục lục tài liệu số và CSDL trực tuyến.
+ Giải pháp KIPOS với sự hợp nhất mục lục tài liệu truyền thống và số đem lại một khả năng tra cứu tức thì đến mọi dạng tài liệu thư viện đang nắm giữ. Với các CSDL trực tuyến, KIPOS cung cấp cổng tìm kiếm theo giao thức tra cứu liên thư viện Z39.50 tới tất cả các CSDL theo tiêu chuẩn này. Chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu tích hợp với các hệ thống cung cấp dịch vụ tìm kiếm theo tiêu chuẩn khác cho khách hàng.
+ Giải pháp khác: Nếu thư viện dùng 1 giải pháp cho quản lý tài liệu truyền thống và 1 giải pháp khác cho quản lý tài nguyên số, chưa kể đến các CSDL online thì nhu cầu phát sinh là 1 cổng tìm kiếm tập trung. Tuy nhiên, tìm kiếm chỉ là điểm khởi đầu, các giải pháp đơn lẻ sẽ không cung cấp cho thư viện và người dùng sự tiện lợi chỉ có được ở 1 giải pháp thống nhất: chia sẻ tài nguyên/chức năng, quản tài khoản đăng nhập, quản lý tài khoản kế toán...

Về tiêu chí Cổng thông tin cộng đồng:
 + Với giải pháp mã mở: Cổng thông tin cộng đồng thường xuất hiện ngay khi dự án mã nguồn mở được hình thành, vì nó là cần thiết để huy động cộng đồng vào việc phát triển sản phẩm.
 + Với KIPOS, Công ty Hiện Đại đang phát triển cổng thông tin cộng đồng kipos.vn. Vai trò của cổng này không chỉ hỗ trợ cho khách hàng dùng KIPOS mà sẽ đem đến các dịch vụ liên thư viện: trao đổi thư mục, tra cứu liên thư viện, mượn liên thư viện, trao đổi tài nguyên số.

Một điều chắc chắn rằng, nếu ai đó nói có thể tích hợp các giải pháp đơn lẻ của các nhà cung cấp khác nhau, công nghệ khác nhau thành một giải pháp hoàn chỉnh thì là không khả thi. Nói chính xác là muốn làm được điều đó phải lập một dự án mới phát triển và kế thừa các giải pháp cũ.

3

Tài liệu của Công ty D&L

Phản biện của Công ty Hiện Đại

Sản phẩm

Hiện Đại

D&L

 

Lịch sử phát triển của sản phẩm

5 năm

Trên 10 năm

Nói về lịch sử Công ty:
+ Công ty D&L ra đời năm 2009.
+ Công ty Hiện Đại ra đời năm 2004.
Nói về kinh nghiệm đội ngũ nhân sự:
+ Công ty Hiện Đại 10 năm hoàn toàn tập trung cho lĩnh vực phát triển phần mềm cho thư viện. Hơn nữa, ông Nguyễn Hồng Vinh người sáng lập Công ty và cũng là người trực tiếp lãnh đạo và phát triển các phần mềm thư viện VILAS, KIPOS(bắt đầu 3/2007). Ông Vinh là 1 trong những người đầu tiên ở Việt Nam tham gia Việt hóa các giải pháp quốc tế như ELib, Virtua từ năm 2000.
Nói về sản phẩm:
+ Sản phẩm nào cũng có tính kế thừa từ những kinh nghiệm của nhà sản xuất. Không thể nói Windows 8 là sản phẩm có lịch sử phát triển 2-3 năm được.
+ Nếu một Công ty lấy sản phẩm mã nguồn mở 10 năm phát triển thì không đồng nghĩa với việc Công ty ấy có được kinh nghiệm 10 năm phát triển sản phẩm đó.

Như vậy, những đánh giá của Công ty D&L là hoàn toàn không chính xác.

Đáp ứng 100% tiêu chuẩn quốc tế về thư viện

Không

Tiêu chuẩn quốc tế về thư viện có rất nhiều: ISO2709, MARCXML, DUBLIN-CORE METS,... Một giải pháp được cho là đáp ứng tiêu chuẩn nào đó có nghĩa phải đảm bảo cung cấp các yếu tố mã hóa theo tiêu chuẩn, nhập xuất dữ liệu theo tiêu chuẩn trao đổi, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, cung cấp các chức năng khai thác phù hợp.
+ KIPOS chọn lựa MARC và METS là 2 tiêu chuẩn kỹ thuật chính cho mô tả thư mục và xây dựng đối tượng số. KIPOS hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn này: nhập xuất một biểu ghi bất kỳ từ/đến hệ thống khác, đáp ứng các giao diện mô tả và biên tập, khai thác cần thiết.
+ Dspace chỉ hỗ trợ Dubline-Core, Koha chỉ hỗ trợ MARC.
Đánh giá của D&L là chủ quan phiến diện và không chính xác.

Có đầy đủ các phân hệ quản lý thư viện

Có nhiều nét tương đồng giữa các giải pháp quản lý tài liệu truyền thống về thiết kế bao gồm 5 phân hệ cơ bản: Biên mục, Tra cứu, Quản lý lưu thông, Quản lý bổ sung, Quản lý ấn phẩm định kỳ. Tuy nhiên ở giải pháp quản lý tài nguyên số, có thể nói là có 2 loại chính:
+ Loại giản đơn: sử dụng các chuẩn siêu dữ liệu mô tả Dubline-Core/Marc đánh địa chỉ các tệp nội dung.
+ Loại cao cấp: Sử dụng tiêu chuẩn METS để tái tạo lại cấu trúc tài liệu qua đó cung cấp khả năng quản lý sâu trong việc khai thác, bảo trì, chuyển giao tài liệu.
Giải pháp quản lý tài nguyên số của KIPOS và Dspace là hoàn toàn khác nhau nên không có tính tương đồng về các phân hệ chức năng.

Hoạt động được với các thư viện có trên 500 nghìn biểu ghi tài liệu

Chưa được kiểm chứng

KIPOS sử dụng hệ quản trị CSDL MS SQL Server được đánh giá khả năng quản trị CSDL lớn chỉ xếp sau Oracle. Các hệ quản trị CSDL thương mại như MS SQL và Oracle, có năng lực quản lý CSDL lớn và độ tin cậy tốt hơn các hệ quản trị CSDL mà phần mềm nguồn mở sử dụng như MySQL.
Hơn nữa, Công ty Hiện Đại từ nhiều năm trước đã có giải pháp tìm kiếm song song và sử dụng giải pháp của IndexData để hosting các CSDL thư mục lớn hàng triệu biểu ghi.

Có thể tìm kiếm tài nguyên CSDL điện tử trực tuyến

Không

KIPOS mặc định cung cấp cổng tìm kiếm giao thức tra cứu liên thư viện Z39.50, do vậy nó có thể cho phép thư viện tra cứu tới các CSDL được host theo chuẩn này. Ngoài ra, chúng tôi hoàn toàn có thể cung cấp khả năng tìm kiếm tới các CSDL đặc thù theo yêu cầu của thư viện.
Ngay cả giải pháp VuFind-Cổng tìm kiếm tập trung, nếu muốn tìm kiếm tới một CSDL đặc thù cũng phải phát triển thêm. Nếu KIPOS không cung cấp dịch vụ Z39.50, OAI-PMH thì VuFind không thể tìm kiếm được dữ liệu của nó. Không nên tin một phần mềm là cây đũa thần cho mọi việc.

Có thể tìm kiếm. trao đổi tài nguyên giữa các thư viện

Không

Đối với lĩnh vực phần mềm thư viện, điều quan trọng nhất là phải chia sẻ, trao đổi được tài nguyên. Chính vì lý do này mà các tiêu chuẩn kỹ thuật được hình thành mạnh mẽ hơn ở nhiều lĩnh vực phần mềm khác. KIPOS hỗ trợ các tiêu chuẩn cần thiết và cung cấp nhiều công cụ tìm kiếm, chuyển đổi và nhập xuất dữ liệu tiêu chuẩn: MARC, METS, Dubline-Core... Đặc biệt với chuẩn METS, Dspace không hỗ trợ và đương nhiên Koha không hỗ trợ chuẩn này.

Có thể tích hợp với hệ thống RFID

Chưa được kiểm chứng

KIPOS cung cấp dịch vụ SIP2 Server để kết nối với các thiết bị tự động hóa thư viện: máy mượn trả tự động, trả sách 24h tích hợp công nghệ RFID của hãng DIALOC ID. Các thiết bị này đã triển khai thành công tại Đại Học Nha Trang, thư viện Đại Học Y Khoa Vinh ...nơi đang dùng KIPOS. Chúng tôi có kinh nghiệm lập trình với một số thiết bị RFID của TagSys và sẵn sàng cung cấp dịch vụ phát triển tích hợp các thiết bị RFID của các hãng khác.

Khả năng tùy biến giao diện

Không

LegoWeb - Hệ quản trị nội dung và cổng thông tin điện tử do Công ty Hiện Đại phát triển. LegoWeb là một sáng tạo đặc biệt kết hợp MARCXML và công nghệ Webpart Webportal của Microsoft, đem đến cho thư viện khả năng kéo thả và tùy biến giao diện nhanh chóng. Lợi ích từ chính MARCXML giúp LegoWeb trở nên đặc biệt tiện lợi trong cập nhật dữ liệu và tùy biến giao diện.

Hơn nữa, LegoWeb là một thành phần cốt lõi và không thể tách rời của KIPOS, nhiều chức năng quản lý tài khoản người dùng, khuôn mẫu dùng chung giữa Cổng thông tin và các chức năng của thư viện, chắc chắn tiện lợi hơn các giải pháp tích hợp rời rạc.

Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Việt

50 ngôn ngữ

Giao diện của tất cả các phân hệ chức năng của KIPOS luôn có thể chuyển đổi song ngữ Anh-Việt. KIPOS hỗ trợ Unicode từ việc lưu trữ tới chuyển đổi và trình diễn, do vậy nó đáp ứng việc cập nhật, xử lý và  trao đổi dữ liệu tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Thư viện có thể biên mục và tìm kiếm với các ngôn ngữ thường gặp như Anh,Việt, Nga, Trung, Nhật, Hàn...
Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng, để được coi là hỗ trợ hoàn chỉnh một ngôn ngữ trong một số trường hợp đặc biệt thì cần có sự hỗ trợ của người bản địa để hoàn thiện. Các phần mềm mã mở cũng không phải ngoại lệ.

Nguyên văn

 

 

 

 

Chúng tôi thiết nghĩ, với phản biện 3/8 slide tài liệu "Các giải pháp phần mềm thư viện Việt Nam" của Công ty D&L đã đủ giúp chúng ta thấy: tài liệu này không thể hiện tinh thần khách quan và  kết quả làm việc khoa học nghiêm túc, chắc chắn nó không có giá trị tham khảo. Uy tín của một Công ty không thể xây dựng bằng cách coi kết quả làm việc của cộng đồng là của mình, coi kinh nghiệm của cộng đồng là kinh nghiệm mình tích lũy được.

Trong ngành công nghệ phần mềm, việc song hành phát triển các giải pháp nguồn mở/miễn phí hay nguồn đóng/thương mại là xu hướng tất yếu. Điều này giúp cho phần mềm phát triển nhanh hơn, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng cao với chi phí thấp dần. Một giải pháp phần mềm thương mại cũng có thể chuyển thành giải pháp mã nguồn mở miễn phí và ngược lại, một giải pháp mã mở miễn phí hoàn toàn ban đầu cũng có thể bị phân hóa. Ví dụ MySQL từ chỗ nguồn mở miễn phí của Sun Microsystem, giờ đây được phát hành thành các phiên bản thương mại(cao cấp) và miễn phí sau khi Oracle mua Sun. Trong cộng đồng phát triển Koha, việc tranh chấp cũng đã diễn ra với LibLime/PTFS(theo Wikipedia) khi công ty này bị cộng đồng cáo buộc chia tách phiên bản và không cập nhật các bản vá lỗi cho cộng đồng. Chúng ta cũng đã chứng kiến làn sóng sử dụng GreenStone và sau này là Dspace quản lý tài liệu số trong các thư viện nước ta. Không có gì là vĩnh viễn, vòng đời của một sản phẩm phụ thuộc vào chất lượng giải pháp và dịch vụ hỗ trợ nâng cấp liên tục của nhà cung cấp. Thị trường ngày nay cung cấp cho thư viện rất nhiều sự lựa chọn, chúc các thư viện có sự lựa chọn tốt nhất cho mình!.

 

KIPOS - Giải pháp đầu tiên ứng dụng METS
METS - Metadata Encoding & Transmission Standard là tiêu chuẩn cho thư viện số hiện đại, là cuộc cách mạng về công nghệ quản lý nội dung số trong thư viện ngày nay.