- HienDai.JSC
Công ty D&L và bảng so sánh các phần mềm thư viện(Phần 1)
Ngày 22/12/2014 trong cuộc họp với Công ty Hiện Đại, Công ty D&L đã lên tiếng xin lỗi về những đánh giá không chính xác trong tài liệu của công ty này tại hội thảo diễn ra ngày 02/12/2014 ở Thư Viện Tạ Quang Bửu- Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

 

Ngày 02/12/2014, trong hội thảo “Giải pháp quản trị thư viện hiện đại” tại Thư Viện Tạ Quang Bửu- Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, ông Hoàng Dũng/Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L đã thuyết trình và cung cấp tài liệu so sánh đánh giá các giải pháp phần mềm thư viện tại Việt Nam. Mục đích của tài liệu (được tác giả nói là viết theo đơn đặt hàng) nhằm cung cấp cho người tham dự hội thảo cái nhìn toàn cảnh về thị trường phần mềm quản trị thư viện ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, nội dung tài liệu đã cho thấy, nó không được xây dựng một cách khoa học và tinh thần khách quan cần thiết.

Công ty Hiện Đại (nhận được tài liệu từ một khách hàng tham gia hội thảo), xác định nội dung của tài liệu này là đánh giá chủ quan - phiến diện của tác giả, cung cấp những thông tin thiếu chính xác, làm ảnh hưởng xấu tới uy tín của sản phẩm KIPOS và Công ty Hiện Đại.

Ngày 09/12/2014, Công ty Hiện Đại chính thức gửi thư tới ông Hoàng Dũng/Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L để phản đối, yêu cầu tác giả xin lỗi và đính chính tài liệu. Qua các cuộc điện đàm, Công ty Hiện Đại chấp nhận cuộc gặp gỡ giữa hai bên để trao đổi thẳng thắn làm rõ các vấn đề liên quan, tìm kiếm giải pháp khắc phục hậu quả.

Ngày 22/12/2014, tại trụ sở Công ty Hiện Đại, đại diện bên Công ty Hiện Đại có ông Nguyễn Hồng Vinh/Giám đốc và đại diện phòng kinh doanh, phòng kỹ thuật. Đại diện Công ty D&L có ông Hoàng Dũng/Giám đốc cùng với phó giám đốc và nhân viên kỹ thuật. Mở đầu cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Vinh phát biểu với nội dung cơ bản: Tài liệu của Công ty D&L cung cấp thông tin so sánh trực tiếp với sản phẩm cạnh tranh, thông tin sai lệch nhằm làm mất uy tín đối thủ… là hành vi vi phạm Luật cạnh tranh và Luật thương mại. Trên tinh thần cởi mở và cầu thị, công ty Hiện Đại sẵn sàng trao đổi để hai bên hiểu rõ đúng sai trong các nội dung tài liệu, từ đó cùng nhau học hỏi và rút kinh nghiệm.

Đi lần lượt các mục nội dung trong tài liệu hội thảo có liên quan trực tiếp đến sản phẩm KIPOS, chỉ trong chưa đến 10 mục đầu tiên Công ty Hiện Đại đã chỉ ra đến 80% các đánh giá là không chính xác và Công ty D&L phải công nhận.

Kết luận của cuộc họp: Ông Hoàng Dũng/ Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L đã lên tiếng xin lỗi về những sai sót trong tài liệu hội thảo. Việc đính chính tài liệu là không khả thi nên Công ty Hiện Đại sẽ tự đưa ra tài liệu phản biện của mình. Công ty D&L cũng được nhắc nhở không được tùy tiện đưa ra các thông tin liên quan đến sản phẩm KIPOS và Công ty Hiện Đại. Chúng tôi sẽ công bố tài liệu phản biện trong một bài tiếp theo.

KIPOS - Giải pháp đầu tiên ứng dụng METS
METS - Metadata Encoding & Transmission Standard là tiêu chuẩn cho thư viện số hiện đại, là cuộc cách mạng về công nghệ quản lý nội dung số trong thư viện ngày nay.