- HienDai.JSC
Hội nghị tổng kết công tác thư viện toàn quân năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ngày 26/01, tại Hà Nội, Thư viện Quân đội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thư viện trong quân đội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Trần Ngọc Anh-Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; bà Kiều Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Xuân Dũng-Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Giới-Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; Thượng tá Mạc Thùy Dương-Giám đốc thư viện Quân đội; lãnh đạo các đơn vị chức năng Cục Tuyên huấn, Cục Chính trị; lãnh đạo Nhà văn hóa, lãnh đạo thư viện các quân chủng, binh chủng, quân đoàn, binh đoàn, các trường sĩ quan, học viện trong lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam.
Thượng tá Mạc Thùy Dương – Giám đốc Thư viện Quân đội báo cáo tại Hội nghị
Tại hội nghị, đại diện Lãnh đạo Thư viện quân đội đã báo cáo kết quả công tác thư viện toàn quân. Năm 2023, Thư viện quân đội và hệ thống thư viện trong toàn quân luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và chủ động trong tình hình thực tế của đơn vị đã triển khai toàn diện các mặt công tác; quan tâm củng cố hệ thống thư viện tủ sách, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, có nhiều chuyển biến trong đổi mới nội dung, hình thức phục vụ; tập trung hướng về cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên, tổ chức hiệu quả các hoạt động trọng điểm, hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách, báo kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, giữ vững định hướng chính trị, góp phần, xây dựng môi trường văn hóa, phát triển văn hóa đọc và đảm bảo đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Cụ thể: chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại các văn bản của Bộ Quốc phòng; tích cực tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của Thư viện Quân đội và tình hình thực tế các đơn vị; Công tác xây dựng hệ thống thư viện, tủ sách được quan tâm củng cố và nâng cấp, đầu tư mua sắm vật chất trang thiết bị thư viện, phòng đọc;
Năm 2023, Thư viện Quân đội và Thư viện các đơn vị trong toàn quân đã phục vụ được 584.958 lượt bạn đọc, 1.954.170 lượt sách, báo, tài liệu; 1.169 cuộc trưng bày triển lãm; 377 đề tài khoa học, 17.855 tên tài liệu số hóa (2.402.505 trang tài liệu); tổ chức 53 lớp tập huấn với 1.965 đồng chí tham gia công tác thư viện; một số đơn vị đã tổ chức Hội thi thư viện, phòng đọc, phòng Hồ Chí Minh chất lượng hiệu quả; các đơn vị sử dụng kinh phí và vốn sách được cấp phát kịp thời, đúng số lượng theo quy định.
Trên cơ sở các kết quả đạt được, kiểm điểm những nguyên nhân của một số khó khăn hạn chế, Thư viện quân đội cũng đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thư viện năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc tình hình và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục định hướng hoạt động của hệ thống thư viện, tủ sách, phòng đọc Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ hoạt động thư viện truyền thống với hiện đại; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thư viện, chú trọng công tác phục vụ bạn đọc và hướng về cơ sở; phối hợp hoạt động thường xuyên với hoạt động trọng điểm; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhân các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo thư viện các đơn vị trong toàn quân cũng đề xuất một số giải pháp, kiến nghị tập trung chủ yếu về các văn bản chỉ đạo, định hướng, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, xây dựng nguồn lực thông tin và các mô hình, giải pháp chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và bảo đảm các yêu cầu về truy cập, bản quyền số trong quá trình khai thác, sử dụng; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực thư viện.
Bà Kiều Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ Thư viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, bà Kiều Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ thư viện biểu dương thành tích và kết quả Thư viện quân đội và hệ thống thư viện trong toàn quân đã đạt được trong năm 2023, đồng thời đề nghị một số nội dung cần chú trọng tập trung triển khai trong năm 2024, cụ thể: Quan tâm phát triển nguồn tài nguyên thông tin, bên cạnh nguồn tài nguyên thông tin truyền thống, cần ưu tiên các nguồn tài nguyên thông tin số; Khai thác tốt hiệu quả của hệ thống thư viện quân đội, sử dụng nguồn tài nguyên nội sinh và nền tảng cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, nguồn nhân lực để đẩy mạnh công tác xây dựng nguồn tài nguyên thông tin số nội sinh; Tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, đặc biệt trong năm 2024 là năm có nhiều sự kiện kỷ niệm các ngày lễ quan trọng của đất nước, của ngành quân đội; Thông qua các hoạt động trưng bày, triển lãm, thông tin tuyên truyền, tọa đàm, giao lưu tác giả, tác phẩm, giới thiệu nhiều cuốn sách hay, có giá trị tới bạn đọc nhằm khẳng định rõ hơn nữa vị trí, vai trò của thư viện trong sự phát triển lớn mạnh của ngành, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần và phát triển văn hóa đọc trong lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam; Thúc đẩy công tác tham mưu xây dựng và trình ban hành Kế hoạch chuyển đổi số thư viện trong lực lượng quân đội, trong đó chú trọng tới cơ sở hạ tầng, giải pháp công nghệ, kỹ thuật, nguồn cơ sở dữ liệu đảm bảo việc chuẩn hóa, thực hiện kết nối liên thông hệ thống toàn quân, nhằm đảm bảo thực hiện dự án chuyển đổi số chất lượng, hiệu quả; Tích cực tham gia các hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức: Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách phát triển văn hóa đọc, Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Luật Thư viện, Chung kết cuộc thi Văn hóa đọc toàn quốc, các lớp tập huấn chuyên đề về chuyển đổi số ngành thư viện, tham gia góp ý trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Vụ trưởng mong muốn rằng, thư viện quân đội và thư viện các đơn vị trong toàn quân sẽ đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành thư viện trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đại diện Học viện Lục quân phát biểu tham luận tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Theo: Vụ thư viện

KIPOS - Giải pháp đầu tiên ứng dụng METS
METS - Metadata Encoding & Transmission Standard là tiêu chuẩn cho thư viện số hiện đại, là cuộc cách mạng về công nghệ quản lý nội dung số trong thư viện ngày nay.