- HienDai.JSC
Tư vấn - Hỗ Trợ

   Phone : 04.2210.7136

   Email:support@hiendai.com.vn

KIPOS - Giải pháp đầu tiên ứng dụng METS
METS - Metadata Encoding & Transmission Standard là tiêu chuẩn cho thư viện số hiện đại, là cuộc cách mạng về công nghệ quản lý nội dung số trong thư viện ngày nay.