- HienDai.JSC
Lịch sử hình thành và phát triển
Phần mềm Quản lý Gia Phả Gia Tộc được phát triển như thế nào
KIPOS - Giải pháp đầu tiên ứng dụng METS
METS - Metadata Encoding & Transmission Standard là tiêu chuẩn cho thư viện số hiện đại, là cuộc cách mạng về công nghệ quản lý nội dung số trong thư viện ngày nay.