Kinh tế sẽ hồi phục tốt hơn trong năm 2013
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, Chính phủ đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế bằng cách đẩy đầu tư toàn xã hội tăng lên

Chia sẻ với câu hỏi của một công nhân xây dựng về tình hình kinh tế năm 2013, trong một trương trình được phát sóng trên truyền hình, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nói: “Tôi rất chia sẻ khi trong năm 2012, có nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, có nhiều người lao động đã không có việc làm. Có thể nói đó là một điều rất đáng đau xót và rất không mong muốn".

"Trong năm 2013, chúng ta quan tâm đến việc thực hiện ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô nhưng cũng phải tăng trưởng ở mức hợp lý bởi vì nếu không tăng trưởng ở mức hợp lý thì chắc chắn an sinh xã hội trong đó có vấn đề tạo công ăn việc làm cho người dân, tạo thu nhập cho người dân là không đạt được. Trong năm 2013, mục tiêu tăng trưởng mà Chính phủ trình Quốc hội thống nhất thông qua là 5,5% và mức tăng trưởng này cao hơn so với năm 2012 0,5%", bộ trưởng cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh: "Nếu chỉ xét theo đầu tư ngân sách nhà nước, năm 2013 sẽ khó khăn hơn nhưng hiện nay Chính phủ đang tập trung tháo gỡ vấn đề này bằng cách vẫn phải đẩy đầu tư toàn xã hội tăng lên”.

Theo Bộ trưởng Vinh, “tín dụng tiếp tục phải được tháo gỡ. Chúng ta phải giảm lãi suất cho vay để làm sao cho các doanh nghiệp tiếp cận với dòng vốn này. Khi các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn lớn thì cơ hội tạo ra việc làm cho các doanh nghiệp tăng lên rất lớn”.

Trước câu hỏi về việc liệu có giảm bớt khó khăn đối với các doanh nghiệp trong năm 2013, ông Vinh nói: “Khi kinh tế vĩ mô ổn định cộng với những quyết liệt trong tái cơ cấu khi chúng ta làm mạnh mẽ 3 đột phá về tái cơ cấu nền kinh tế và cùng với những chính sách mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất, tháo gỡ những điểm then chốt như vấn đề nợ xấu để cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận với vốn, giảm lãi suất cho vay phù hợp với mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (đó là nguyên tắc) thì các doanh nghiệp có thể có được một nguồn sinh khí mới khi được tiếp cận với dòng vốn mới của năm 2013.

Cộng với sự thúc đẩy cầu của toàn xã hội tăng lên, khả năng hồi phục kinh tế của năm 2013, tôi tin là sẽ tốt hơn. Và như vậy những vấn đề về phá sản, thu hẹp sản xuất, vấn đề thua lỗ chưa thể hết được những sẽ giảm so với năm 2012”.

Trước sự “ám ảnh” về vấn đề lạm phát, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết: “Lạm phát làm cho đồng tiền của Việt Nam mất giá, người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp không tin vào đồng tiền Việt Nam, làm cho lãi suất ngân hàng tăng chóng mặt và các doanh nghiệp không thể có lãi trong môi trường như vậy cùng với rất nhiều hệ quả để lại cho nền kinh tế.

Kết thúc năm 2012, chỉ số lạm phát (chỉ số CPI) chỉ có 6,81%. So với mục tiêu chúng ta đặt ra là dưới 10% thì đây là một thành quả rất tốt. Tuy nhiên, lẽ ra chúng ta có thể để cho nó cao hơn một chút như 7,5% thì phù hợp. Bởi vì, chúng ta không chỉ có mục tiêu duy nhất là kiềm chế lạm phát chặt chẽ như vậy mà chúng ta phải có bước đi giảm dần và tương thích với những vấn đề về phát triển. Cho nên trong năm 2013, một trong những mục tiêu đặt ra là chỉ số lạm phát thấp hơn 6,81% mà Thủ tướng đã nói là khoảng 6%.

Đây là một mục tiêu rất quyết liệt bởi trong nền kinh tế của chúng ta có nhiều vấn đề mà chúng ta phải hoàn thiện. Ví dụ, chúng ta đã duy trì giá dịch vụ y tế ở mức quá thấp trong một thời gian quá dài, giá điện, giá than về lâu dài cũng phải theo cơ chế thị trường để giá cả phản ánh đúng thực tế, đó là yêu cầu tất yếu và khách quan của nền kinh tế”.

“Nhiều người băn khoăn về tính khả thi của mục tiêu này, nhưng chúng tôi cho rằng hoàn toàn có thể thực hiện được, trên cơ sở nhìn nhận rất thấu đáo những khó khăn của năm 2013”, Bộ trưởng Vinh nói.

Theo VTV