- HienDai.JSC
KIPOS - Giải pháp đầu tiên ứng dụng METS
METS - Metadata Encoding & Transmission Standard là tiêu chuẩn cho thư viện số hiện đại, là cuộc cách mạng về công nghệ quản lý nội dung số trong thư viện ngày nay.


Từ khi tham gia vào thị trường thư viện điện tử chúng tôi đã đầu tư nghiên cứu và ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế như MARC21, ISO2709, Z39.50... Thành quả là các sản phẩm có thể so sánh với các sản phẩm dẫn đầu thị trường thế giới như: thư viện lập trình biên tập và xử lý biểu ghi MARC: MarcXmlParser, MarcEditor; công cụ tra cứu liên thư viện tiêu chuẩn Z39.50: PowerCat, JetPortal... Liên tục đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm cho thị trường đã chọn trên cơ sở tuân theo các chuẩn mở có tiềm năng nhất luôn là định hướng chiến lược của chúng tôi.

Có rất nhiều giải pháp được xây dựng với nỗ lực quản lý nguồn tài nguyên số của thư viện như GreenStone, Dspace tuy nhiên còn nhiều vấn đề chưa thể giải quyết được khi tiêu chuẩn chủ đạo trong giải pháp áp dụng là DublinCore. Thực tế, DublinCore là một tiêu chuẩn mô tả có vai trò tương tự như MARC21 khác biệt chủ yếu là các trường mô tả đã được rút gọn và cách mã hóa khác đi. DublinCore hay MARC21 chỉ tập trung vào khía cạnh mã hóa dữ liệu thư mục, do đó có nhiều khía cạnh trong quản lý tài liệu số chưa được giải quyết.

Dự án Making of America II (MOA2) cố gắng nhắm tới các vấn đề liên quan tới tài liệu số theo từng phần bằng cách cung cấp một định dạnh mã hóa cho siêu dữ liệu mô tả, quản trị, và cấu trúc cho các loại tài liệu dạng văn bản và hình ảnh. METS (Metadata Encoding & Transmission Standard), một sáng kiến của Liên Hiệp Thư Viện Số (Digital Library Federation), cố gắng xây dựng trên thành quả của MOA2 và cung cấp một định dạng XML cho việc mã hóa siêu dữ liệu cần thiết cho cả việc quản trị các đối tượng số trong kho tư liệu của thư viện và việc trao đổi của các đối tượng số giữa các kho lưu trữ (hoặc giữa các kho lưu trữ với người dùng của nó). Phụ thuộc vào việc sử dụng nó, một tài liệu METS có thể được sử dụng trong vai trò Submission Information Package (SIP) - Gói thông tin đệ trình, Archival Information Package (AIP) - Gói thông tin lưu trữ, Dissemination Information Package (DIP) - Gói thông tin phân phối trong Open Archival Information System (OAIS) Reference Model - Hệ thống lưu trữ thông tin mở mô hình tham chiếu.

Nhận thức tầm quan trọng và khả năng đáp ứng các yêu cầu trong việc xây dựng hệ thống phần mềm thư viện số của METS, chúng tôi đã đầu tư nhiều vào việc nghiên cứu và ứng dụng tiêu chuẩn này. Cuối năm 2007 và đầu năm 2008 chúng tôi đã hoàn thành và bàn giao những sản phẩm đầu tiên ứng dụng tiêu chuẩn METS đó là METS MAKER (Trình biên tập tài liệu số tiêu chuẩn METS) và METS NAVIGATOR (Trình thể hiện tài liệu số tiêu chuẩn METS) cho Cục Tần Số Vô Tuyến Điện và Thư Viện Đại Học Nha Trang.

Trong giải pháp KIPOS, METS và MARCXML là hai định dạng được hỗ trợ hoàn chỉnh để mã hóa thông tin thư mục và các tài liệu số. Thành công với việc ứng dụng tiêu chuẩn METS trong giải pháp của chúng tôi là thành công của những người đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới vào công tác quản lý thông tin thư viện, chúng tôi luôn cố gắng phấn đấu cho lợi ích lớn nhất của độc giả và các thư viện khách hàng ở Việt nam.
 

KIPOS - Giải pháp đầu tiên ứng dụng METS
METS - Metadata Encoding & Transmission Standard là tiêu chuẩn cho thư viện số hiện đại, là cuộc cách mạng về công nghệ quản lý nội dung số trong thư viện ngày nay.