- HienDai.JSC
Một bài báo về PowerCat và JetPortal
Tạp chí Thông tin và Phát triển (ISSN 1859-2678) số tháng 6 năm 2007 trong chuyên mục Khoa học Thông tin - Thư viện, trang 11 có bài viết Công nghệ tìm kiếm Đa Luồng và Ứng Dụng.

Tạp chí Thông tin và Phát triển (ISSN 1859-2678) số tháng 6 năm 2007 trong chuyên mục Khoa học Thông tin - Thư viện, trang 11 có bài viết Công nghệ tìm kiếm Đa Luồng và Ứng Dụng. Trong đó có đoạn:

" Vừa qua, Công ty Hiện Đại đã thử nghiệm chương trình này tại Phòng Phát Triển Nguồn Tin, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia bằng cách tìm kiếm trên hơn 400 tên sách nước ngoài. Chỉ cần đưa vào danh mục tìm theo ISBN của hơn 400 tên sách, sau 5 phút công nghệ đa luồng đã tải về khoảng 98% số lượng sách cần lấy và xuất dữ liệu về dưới dạng file ISO 2709, Marc XML. Công ty Hiện Đại đã thiết kế một CSDL trung gian, tuân thủ theo tiêu chuẩn MARC và chỉ lấy các trường dữ liệu cần thiết để cán bộ biên mục Việt nam khỏi phải chỉnh sửa nhiều".

Bài báo kết luận:

"Việc sử dụng công nghệ đa luồng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc chuẩn hóa dữ liệu và tiết kiệm công sức, tiền của cho việc xử lý. Ngoài ra các thư viện lớn có thể sử dụng công nghệ đa luồng trong việc xây dựng mục lục trực tuyến nhằm tiến tới biên mục tập trung để các thư viện khác có thể vào tải về các biểu ghi của các thư viện đầu ngành đã mô tả, hoặc tổ chức mục lục liên hợp trực tuyến nhằm chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin và phối hợp bổ sung giữa các thư viện với nhau trong cả nước.

Có thể download và thử nghiệm hải sản phẩm trên quan địa chỉ của Công ty Phần mềm Hiện đại: http://www.hiendai.com.vn."

 

KIPOS - Giải pháp đầu tiên ứng dụng METS
METS - Metadata Encoding & Transmission Standard là tiêu chuẩn cho thư viện số hiện đại, là cuộc cách mạng về công nghệ quản lý nội dung số trong thư viện ngày nay.