- HienDai.JSC
Công ty Hiện Đại tham dự toạ đàm: "Hoạt động quảng bá và cung cấp dịch vụ thư viện - Kinh nghiệm từ thực tiễn của một số thư viện trường Đại học" do trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức
Ngày 15/6/2022 trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức chương trình toạ đàm cấp khoa học với chủ đề "Hoạt động quảng bá và cung cấp dịch vụ thư viện - Kinh nghiệm từ thực tiễn của một số thư viện trường Đại học". [phần mềm quản lý thư viện kipos]

   Trong nền kinh tế thị trường, thông tin được coi là một loại hàng hoá đặc biệt, khái niệm và thuật ngữ “dịch vụ thông tin” và “dịch vụ thư viện” mới xuất hiện vào cuối thế kỷ trước và được sử dụng ngày càng phổ biến, thay cho hoặc dùng song song với khái niệm truyền thống “các hình thức phục vụ thư viện”.

   Khác với các doanh nghiệp, thư viện chủ yếu vẫn là một tổ chức phi lợi nhuận, một thiết chế văn hoá phục vụ cộng đồng, đảm bảo quyền truy cập thông tin cho người dân. Tuy nhiên, do các nguồn tài liệu (xuất bản phẩm) và nguồn tin trên thế giới tăng theo cấp số nhân và ngày càng đa dạng, đặc biệt là sự xuất hiện nguồn tin điện tử và số hoá, nguồn kinh phí được nhà nước cấp cho các thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện trường học… (nhất là ở các nước đang phát triển) không đủ để mua tài liệu, nâng cấp trang thiết bị và tiện nghi phục vụ, nên các TV đã được phép tổ chức một số dịch vụ có thu phí đối với một số đối tượng theo quy định, ngoài các hình thức phục vụ miễn phí. Trong Luật Văn hoá của nhiều nước đã có những điều khoản liên quan. Chẳng hạn, Luật Văn hoá của Liên bang Nga có ghi rõ: “Thư viện có quyền làm kinh tế, tiến hành các dịch vụ có thu tiền để mở rộng dịch vụ nếu không làm phương hại đến các nhiệm vụ chính”.

   Tại buổi toạ đàm, các chuyên gia chia sẻ các nội dung tham luận vấn đề làm thế nào để phát triển các dịch vụ thu tại thư viện một cách đa dạng, có hiệu quả nhằm tạo ra những sản phẩm - dịch vụ chất lượng phục vụ nhu cầu người dùng tin những sản phẩm thông tin chất lượng. Tuy nhiên tất cả đều phải được xây dựng quy trình và cơ chế một cách chặt chẽ dựa trên những quy định, những điều luật của thư viện một cách phù hợp với thực tiễn ở các đơn vị. Bên cạnh đó, toạ đàm cũng nhận được những tham luận chia sẻ về cách marketing, quảng bá rộng rãi những sản phẩm và dịch vụ của một số thư viện Đại học trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, như: Đại học Luật Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Luật TP.HCM, qua đó tạo tiền đề những chia sẻ, kết nối học hỏi mô hình xây dựng và tổ chức ở các đơn vị thư viện Đại học. Tất cả với mục tiêu, thư viện là trung tâm tri thức và lưu giữ văn hoá giá trị của nhân loại và kết nối tất cả mọi người đến với tri thức.

phat bieu tai buoi toa dam

PGS. TS Tô Văn Hoà và Ths. Phạm Thị Mai chủ trì tại buổi toạ đàm

Một số hình ảnh tại toạ đàm

cac dai bieu tham du buoi toa dam

Các đại biểu tham dự toạ đàm

poster ve buoi toa dam

khangtt - Tổng hợp và đưa tin

15/06/2022

 

KIPOS - Giải pháp đầu tiên ứng dụng METS
METS - Metadata Encoding & Transmission Standard là tiêu chuẩn cho thư viện số hiện đại, là cuộc cách mạng về công nghệ quản lý nội dung số trong thư viện ngày nay.